Ακτινιδιο

Το ακτινίδιο αφορά τις ποικιλίες Τσεχελίδη και Hayward και προέρχονται από την Πιερία, τη Θεσσαλία και την Καβάλα. Όλη η παραγωγή είναι πιστοποιημένη κατά Global Gap και GRASP. Η διαχείριση και αποθήκευση των καρπών, πραγματοποιείται σε ιδιόκτητους ψυκτικούς θαλάμους στις Αμπελειές. Η συντήρηση σε ιδανικές  συνθήκες συμβάλουν ώστε το ακτινίδιο να κρατήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του για μακρύ χρονικό διάστημα.

Δείτε ακόμα: